Kohti Kestäviä Hankintoja


Neljällä askeleella älykkäisiin, kestäviin ja tietoon pohjautuviin hankintapäätöksiin

1. Haku

2. Kuljetus

3. Tulokset

4. Vaikutukset

Webtyökalu on suunniteltu


Päättäjälle

Mahdollisuus laajaan markkinatutkimukseen sekä yhteys  paikallisiin tuotteisiin ja yrityksiin julkisia hankintoja tehtäessä. Työkalu tarjoaa auto-maattisesti paikallis-ja aluetason taloudellisten ja ekologisten vaikutusten laskelmia mahdollistaen älyk-kään ja tietoon perustuvan päätöksenteon. 

Yrittäjälle

Luo kevyen väylän yrityksille palveluiden ja tuotteiden julkiseen tarjousmenettelyyn osallistumiseen. Kuljetuksia suunniteltaessa logistiset laskelmat mahdollistavat kes-kittymisen ekologisiin ja kannattaviin vaihtoehtoihin.

   

Kuluttajalle

Vertaile ja arvioi ostopäätöstesi vaikutuksia paikallisten tuotteiden ja muualta tuotu-jen välillä. Opi lisää julkisista tarjouskilpailuista ja päätöksenteosta pelaamalla “Kohti kestäviä hankintoja” -peliä. 


Maali

– KKH projektin kokonaistavoite on tukea liiketoiminnan ja yhteisöjen kestävää kehitystä Lapin alueella.

– Projektin päätulos on verkkotyökalu, joka tukee ja helpottaa julkisten hankintojen ja kilpailutusten suuntaamista lähialueelle ja sen yrityksiin. Tämän odotetaan lisäävän myönteistä taloudellista ja ekologista kehitystä Lapissa.

– Lyhyesti, työkalun tavoite on lisätä paikallisten yritysten myyntiä julkisen sektorin suuntaan, ja tuottaa dataa, joka vakuuttaa alueen yrityksiä ja päätöksentekijöitä panostamaan paikallisiin hankintoihin, joista syntyy myönteisiä vaikutuksia pitkällä aikavälillä.

Ominaisuudet ja muotoilu 

Työkalu on valmistunut 2023 vuoden lopussa ja sinne on vapaa rekisteröityminen yrityksille ja hankintoja toteuttaville tahoille.


Tulossivulla käyttäjä näkee hyödykkeet, jotka vastaavat hakuominaisuuksia. Käyttäjä voi yksinkertaisesti valita hyödykekategoria, josta on kiinnostunut. Lisäksi käyttäjä voi nähdä kaikkien kategorioita hakutulokset. Näin hyödykkeitä ja kategorioita voi tutkia monipuolisesti.

Hyödykkeet – sivu tarjoaa organisaatioille ja yrityksille mahdollisuuden lisätä tuotteitaan ja palveluitaan työkalun tietokantaan. Jokainen hyödyke sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen, jonka avulla hakutulokset suodattuvat päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden arvioidessa julkisia hankintoja, tuotteita ja palveluita.

Käyttäjä voi katsella kuntakohtaisia vaikutuksia kartalla. Tämä tapahtuu klikkaamalla korostettua, merkittyä kuntaa, mikä avaa sisältölaatikon, joka näyttää lisää kyseisen vaikutuksen yksityiskohtia. Tavoitteena on luoda käyttäjälle yksinkertainen (UI: User Interface) käyttäjäprofiili, mikä helpottaa eri hyödykkeiden arvioimista.

Uusimmat uutiset


Tapahtumat


Yhteistyössä

Haluatko tietää lisää tai osallistua Kohti kestäviä hankintoja –prosessiin? 

Ota yhteyttä projektipäällikkö Mika Uittoon.   
p. 040 674 8616
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi