Näkökulmia lähituotannon kestävyyteen

Lähituotannolla koetaan usein olevan erityistä arvoa – tuohan se tuloa ja työtä kotiseudulle. Onko lähituotanto kestävää tuotantoa, tuotetaanko lähellä vähemmällä enemmän? Tällaista yleistystä ei voi tehdä. Lähituotannon etuina pidetään muun muassa lyhempiä kuljetusmatkoja. Lähituotantoon liittyvät myös sosiaalisen kestävyyden ja aluekehittämisen teemat.  Lapin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa ja EAKR-rahoitetussa (Vipuvoimaa EU:lta 2014 – 2020/ Lapin liitto) Kohti kestäviä hankintoja -hankkeessa pyritään edistämään lähituotantoa ja havainnollistamaan sen positiivisia vaikutuksia. Hankkeen työryhmän parissa on keskusteltu vilkkaasti lähituotantoon liittyvistä näkökulmista, joita avataan tässä artikkelissa.

Artikkelin kirjoittajat, Lapin AMKin KKH -hankkeen asiantuntijat projektisuunnittelija Pasi Satokangas, lehtori Sini Turpeenniemi ja projektipäällikkö Mika Uitto valottavat verkkolehti Lumenissa näkökulmia lähihankintojen kestävyyteen Lapissa.

Lue artikkeli kokonaisuudessaan tästä linkistä