Kohti kestäviä hankintoja -hankkeen julkaisusarja on nyt julkaistu!

Kohti kestäviä hankintoja – Lähihankinnoilla ratkaisuja kestävän kehityksen alueellisiin haasteisiin? on laaja katsaus Suomen ja lapin hiilineutraaliutta edistävistä kansallisista tavoitteista aina globaaleihin ohjelmiin ja niiden yhteneväisyyksiin. Julkaisusarjassa pureudutaan omissa artikkeleissaan myös lähihankintojen vaikutuksiin aluetalouteen, Lapin elintarvikekulutukseen ja -tuotantoon, kuljetusten ja liikenteen hiilipäästöjen vähentämiseen sekä tulevaisuuden vihreään energiatalouteen. Avaa linkki julkaisusarjaan alta:

Kohti kestäviä hankintoja (lapinamk.fi)