Aluetalousvaikutuksien laskenta

Työllisyyden laskenta

Hankintaa suunnitteleva syöttää hankintansa arvon ja hankittavan tuotteen. Työkaluun on ohjelmoitu, millä toimialalla kukin tuote tuotetaan. Hankkija haluaa ostaa esimerkiksi perunaa ja arvioi, että hankinnan arvo on 3 000 euroa.

Kuten kuvakaappaus kertoo, perunan viljely kuuluu Tol 2008 -toimialaluokituksessa luokkaan 01133.

Tilastokeskus julkaisee tietoa toimialojen liikevaihto/ henkilöstö-suhteista. Oheisen linkin kautta on nähtävissä Tol 2008 -luokituksen päätoimialojen/ kirjantason mukaiset valtakunnalliset henkilöstö/ liikevaihto -suhteet.

http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__yri__alyr/statfin_alyr_pxt_11fq.px/table/tableViewLayout1/

Taulukosta havaitaan, että maa-, metsä- ja kalatalouden alalla, johon perunaviljely siis kuuluu, yhtä henkilötyövuotta kohden vaaditaan 56 000 euron liikevaihto. Henkilötyövuosi tarkoittaa yhden täysiaikaisen henkilön työpanosta vuodessa.

Hankkija syöttää työkaluun hankinnan arvon 5 000 euroa. Hankinta tulisi ilmoittaa arvonlisäverottomana, koska myös tilastoissa ilmoitettavat liikevaihtotiedot ovat arvonlisäverottomia. Työkaluun on ohjelmoitu kunkin toimialan henkilöstö/ liikevaihto -suhteet.

Työkalu suorittaa laskutoimituksen: 5 000 euroa (hankinnan arvo) / 56 000 euroa (yhden henkilötyövuoden aikaansaamiseksi vaadittava liikevaihto) euroa = 0,09. Hankinta siis työllistää 0,09 noin henkilötyökuukauden verran, eli yhden henkilön noin kuukauden ajaksi.


Palkkatulovaikutusten laskenta

Hankinnasta muodostuva työllisyys on siis 0,09 henkilötyövuotta.

Tilastokeskuksen palkkarakennetilastojen mukaan maa-, metsä- ja kalataloustoimialan valtakunnallinen kuukausipalkka on 3 145 euroa.

Hankinnasta muodostuneen palkkatulon laskemiseksi hankinnasta muodostunut työllisyys henkilötyövuosina on muunnettava työllisyydeksi kuukausina.

0,09 htv x 12 kk = 1,1 henkilötyökuukautta

Hankinnasta muodostuvan palkkatulon laskenta: 1,1 htkk x 3 145 euroa = 3 460 euroa


Palkkaverotulovaikutusten laskenta

Oletetaan, että perunoita koskeva hankinta tehdään Kemijärveltä. Hankinnasta muodostuvat palkkaverotulovaikutukset lasketaan hankinnasta muodostuvan palkkatulon ja kunnan efektiivisen tuloveroprosentin avulla. Lapin kuntien efektiiviset tuloveroprosentit on esitetty oheisesta linkistä avautuvassa tiedostossa. (Kemijärveä koskeva tieto on vanha, vuodelta 2017, löytyi Lapin liiton sivulta. Kuntaliitto julkaisee tiedot kuntien efektiivisistä tuloveroprosenteista, mutta jostakin syystä Kemijärvi puuttui luettelosta. Uudempi tieto on todennäköisesti kuitenkin löydettävissä.)

Hankinnasta muodostuva palkkatulo 3 460 euroa x Kemijärven efektiivinen tuloveroprosentti 14,29

3 460 x 0,1429 = 494 euroa


Ladattavat liitteet