Tavaraerän kuljetuksen hiilipäästöjen laskenta

Tavaraerän kuljetuksen hiilipäästöt riippuvat

  • auton täyttöasteesta: kuinka paljon kuormaa autossa on suhteessa maksimikuormamäärään. Esim. Maksimikuorma on 1000 kg, 50 % täyttöaste tarkoittaa, että kuormaa on 500 kg.
  • tavaraerän massasta: kuinka ison osuuden tavaraerä vie auton kuormasta
  • kuljetusmatkasta
  • auton ominaispäästökertoimesta: kuinka paljon päästöjä auto tuottaa tavaraerää kohden tietyllä matkalla ja kuormalla.

Ideana on, että kuljetuksen kokonaispäästöt jyvitetään autossa olevien tavaraerien kesken niiden massojen suhteessa. Eli mitä isompi tavaraerän osuus kuormasta on, sitä isompi osa auton tuottamista päästöistä jyvitetään kyseiselle tavaraerälle.


Esimerkki jyvitysperiatteesta:

Kuljetusmatka on 50 km, jolla kokonaispäästöt ovat 8.0 kgCO2. Auton maksimikuorma on 1000kg. Täyttöaste on 50 % eli autossa on yhteensä n. 500 kg lastia. Mukana on 100 kg tavaraerä kalaa kunnan keskuskeittiölle. Mikä on kyseisen tavaraerän kuljetuksen hiilipäästö?

100 kg / 500 kg x 8.0 kgCO2 = 1.6 kgCO2

Jos auto lastattaisiin täyteen 1000 kg:n maksimikuormaan muilla tavaraerillä, täyttöaste olisi 100 % ja kokonaispäästöt olisivat 9.0 kgCO2. Mikä olisi 100 % täyttöasteella saman 100 kg:n tavaraerän kuljetuksen hiilipäästö?

100 kg / 1000 kg x 9.0 kgCO2 = 0.9 kgCO2

Aikaisemmissa esimerkeissä kokonaispäästöt oli laskettuna valmiiksi. Päästöjen määrä saadaan alla olevalla kaavalla. Ominaispäästökerroin autolle saadaan täyttöasteen perusteella. Jos tiedossa on ominaispäästökerroin esim. 50 % täyttöasteella ja 100 % täyttöasteella, voidaan väliin jäävien täyttöasteiden ominaispäästökertoimet saada interpoloimalla näiden kahden välisen arvon kesken.

Tavaraerän kuljetuksen päästöt = ominaispäästökerroin x massa x kuljetusmatka

Esimerkiksi jos kuljetetaan pakettiautolla 300 kg tavaraerä 60 km matka siten, että pakettiauton täyttöaste on 50 % (ts. muuta kuormaa mukana satoja kiloja), ominaispäästökerroin olisi 328 gCO2/tnkm (328*10-6 kgCO2/kgkm) ja päästöt tavaraerälle olisivat:

Tavaraerän kuljetuksen päästöt = 328*10-6 kgCO2/kgkm x 300 kg x 60 km = 5.9 kgCO2


Ladattavat liitteet