Hankkeen loppuraportti on julkaistu

Kohti kestäviä hankintoja hanke tuli päätökseen 2022 vuoden lopussa. Hankkeen toimenpiteillä tuotiin laajasti tiedoksi hankkeiden vaikuttavuutta ekonomisesta ja ekologisesta näkökulmasta.

Hankkeen työkalulla voidaan osoittaa hankintojen työllistävä, verotulo sekä päästövaikutukset kuljetusten osalta. Työkalun arvo on huomioitu valtakunnallisesti mm. kolmen ministeriön toimesta ja valtakunnallista jatkohanketta suunnitellaan syksyn hakuun. Sosiaalinen vaikuttavuus ja sen mittaaminen, tuotealustojen, ajoneuvorekisterin ja kuljetusjärjestelmien integrointi ja vaikutusten osoituksen automatisointi mm. tulee olemaan toiminnan keskiössä.

Hanke keräsi myös huomiota kansainvälisesti ja jatkossa se halutaan EU:n työkaluportaaliin. Pohjoismaissa suunnitteilla on yhteistyötahojen kanssa kuljetusten optimointiin keskittyvä hankekokonaisuus, jossa hankkeen työkalu on mukana. Logistiikkaa halutaan optimoida tekoälyn ja lohkoketjuteknologian avulla osoittamaan parhaat reitit, logistiikkakeskuksien sijainnit, kuljetusten yhdistelyt huomioiden myös laivaliikenteen ja satamat.