”Pellolta pöytään” -lähiruoan tuotannon hyviä käytänteitä

Lapin AMKin GRUDE – Green Rural Economy ja Kohti kestäviä hankintoja -hankkeet järjestivät yhdessä Lapin liiton Arctic Smartness konseptin kanssa Vihreä Lappi maailmankartalle – yhteisvoimin! -webinaarin 2.10.2020. Webinaari koostui lyhyistä alustuksista, asiantuntijapaneelikeskustelusta ja työpajaosuudesta. Työpajoissa etsittiin lappilaisia hyviä käytänteitä liittyen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman teemoihin. Webinaariosallistujat keskustelivat työpajaryhmissään luontomatkailun, lähiruokatuotannon, kestävän liikkumisen ja puhtaan energian kokonaisuuksista, jotka sisältyvät Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan omina strategioinaan tai strategianosina. Työpajojen kokonaisuuksia käsiteltiin edelleen yhteisten teemojen kautta, jotka olivat verkostoituminen ja yhteistyö, koulutus ja tutkimus, työllisyys, rahoitus, kilpailutus ja markkinointi. Tämä artikkeli keskittyy Pellolta pöytään työpajan -tuloksiin.

Artikkelin kirjoittajat, Lapin ammattikorkeakoulun projektisuunnittelijat Hanna-Mari Romakkaniemi ja Sini Yli-Suvanto jäsentävät artikkelissaan Lapin vihreän viikon webinaarin ”Pellolta pöytään” työpajatyöskentelyn sisältöjä ja tuloksia.

Lue artikkeli kokonaisuudessaan tästä linkistä

Näkökulmia lähituotannon kestävyyteen

Lähituotannolla koetaan usein olevan erityistä arvoa – tuohan se tuloa ja työtä kotiseudulle. Onko lähituotanto kestävää tuotantoa, tuotetaanko lähellä vähemmällä enemmän? Tällaista yleistystä ei voi tehdä. Lähituotannon etuina pidetään muun muassa lyhempiä kuljetusmatkoja. Lähituotantoon liittyvät myös sosiaalisen kestävyyden ja aluekehittämisen teemat.  Lapin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa ja EAKR-rahoitetussa (Vipuvoimaa EU:lta 2014 – 2020/ Lapin liitto) Kohti kestäviä hankintoja -hankkeessa pyritään edistämään lähituotantoa ja havainnollistamaan sen positiivisia vaikutuksia. Hankkeen työryhmän parissa on keskusteltu vilkkaasti lähituotantoon liittyvistä näkökulmista, joita avataan tässä artikkelissa.

Artikkelin kirjoittajat, Lapin AMKin KKH -hankkeen asiantuntijat projektisuunnittelija Pasi Satokangas, lehtori Sini Turpeenniemi ja projektipäällikkö Mika Uitto valottavat verkkolehti Lumenissa näkökulmia lähihankintojen kestävyyteen Lapissa.

Lue artikkeli kokonaisuudessaan tästä linkistä

Vihreä Lappi maailmankartalle – yhteisvoimin! Seminaari 2.10.2020

Osana Lapin vihreää viikkoa järjestämme Vihreä Lappi maailmankartalle – yhteisvoimin! -seminaarin 2.10.2020 klo 9-12. Seminaari pidetään Teams -yhteyden välityksellä. Teams -linkki lähetetään kaikille ilmoittautuneille lähempänä tilaisuutta.

Ilmoittaudu tästä 29.9.2020 mennessä.

Seminaarin ohjelma:
9.00 – 9.05 Avaus – Mika Riipi, maakuntajohtaja, Lapin liitto

9.05 – 9.15 Lapin Green Deal – Mervi Nikander, vt. yhteysjohtaja, Lapin liitto

9.15 – 9.30 EU Green Deal – tuloksia alueiden kumppanuuksien ja yhdessä tekemisen avulla – Markku Markkula, varapuheenjohtaja, Euroopan alueiden komitea

9.30 – 9.55 Paneelikeskustelu – Mervi Nikander, vt. yhteysjohtaja, Lapin liitto
Panelistit:

  • Markku Markkula, varapuheenjohtaja, Euroopan alueiden komitea
  • Mika Riipi, maakuntajohtaja, Lapin liitto
  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, Muonio
  • Nuorisoedustaja (TBC)

9.55 – 10.00 Työpajatyöskentelyn avaus – Eeva Erkinjuntti, projektipäällikkö, Lapin liitto

10.00 – 11.00 Työpajat
Teema: Lapin luonnon monimuotoisuuen ylläpitäminen – rahoitus, kilpailutus, verkostoituminen ja yhteistyö, tutkimus ja koulutus, markkinointi, työllisyys

Työpaja 1 Luontomatkailu: ”Luontomatkailun mahdollisuudet vihreän kasvun edistäjänä”, Seija Tuulentie, Luonnonvarakeskus ja Mervi Angeria, Lapin AMK, GRUDE -hanke
Työpaja 2 Pellolta pöytään: Sini Yli-Suvanto, Lapin AMKn Kohti kestäviä hankintoja -hanke sekä Merja Ahola, Alueellinen elintarvikelogistiikka – Malli julkisen joukkoruokailun mahdollisuuksista edistää lähiruoan menekkiä -hankkeet
Työpaja 3 Kestävä liikkuminen ja matkaketjun tehostaminen: Eeva Erkinjuntti ja Anna Suomalainen, Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi -hanke, Lapin liitto sekä Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hanke, Lapin yliopisto
Työpaja 4 Puhdas energia: Eero Purontaus ja Juho Kähkönen, APPROVE -hanke, Lapin liitto
Työpaja 5 Kestävä rakentaminen ja kunnostaminen: Sari Leinonen, Vähä C -hanke, Itä-Lapin kuntayhtymä

11.00 – 11.50 Työpajojen tulokset

11.50 – 12.00 Tilaisuuden yhteenveto – Eero Purontaus, projektipäällikkö, Lapin liitto

Lähiruoka -hanke: Yrittäjän hyvinvointi ja jaksaminen koulutukset käynnistyvät 16.9.2020

Lähiruokahankkeen syksyn koulutusten teemoja on yhteensä viisi ja ne kaikki sisältävät sekä webinaareja että työpajoja. Webinaariosuudet tallennetaan ja linkit tallenteisiin lähetetään postitulistalla oleviin sähköpostiosoitteisiin. Ilmoittautuminen koulutuksiin tapahtuu teemakohtaisesti ilmoittautumislinkkien kautta.

Koulutukset käynnistyvät keskiviikkona 16.9.2020 klo 14-16 otsikolla:
”Virtaa ja vireyttä yrittäjän syksyyn!” – Työhyvinvoinnin syyskunnostus!

Ilmoittautumislinkki

********************

Verkostoitumistaidot ja kumppanuustoiminta

Ilmoittautumislinkki

********************

Itsensä johtaminen

Ilmoittautumislinkki

********************

Palvelumuotoilu ja tuotekehitys

Ilmoittautumislinkki

********************

Myynti, markkinointi ja viestintä

Ilmoittautumislinkki

********************

Lähiruokahankkeen hyvinvointikyselyn vastausaikaa on jatkettu syyskuun loppuun asti (30.9.2020). Kyselyn tulokset antavat koulutusten järjestäjille tärkeää tietoa sisältöjen suunnittelua varten, joten jos et ole vielä ennättänyt vastata, teethän sen mahdollisimman pian tästä linkistä.