Hankkeen loppuraportti on julkaistu

Kohti kestäviä hankintoja hanke tuli päätökseen 2022 vuoden lopussa. Hankkeen toimenpiteillä tuotiin laajasti tiedoksi hankkeiden vaikuttavuutta ekonomisesta ja ekologisesta näkökulmasta.

Hankkeen työkalulla voidaan osoittaa hankintojen työllistävä, verotulo sekä päästövaikutukset kuljetusten osalta. Työkalun arvo on huomioitu valtakunnallisesti mm. kolmen ministeriön toimesta ja valtakunnallista jatkohanketta suunnitellaan syksyn hakuun. Sosiaalinen vaikuttavuus ja sen mittaaminen, tuotealustojen, ajoneuvorekisterin ja kuljetusjärjestelmien integrointi ja vaikutusten osoituksen automatisointi mm. tulee olemaan toiminnan keskiössä.

Hanke keräsi myös huomiota kansainvälisesti ja jatkossa se halutaan EU:n työkaluportaaliin. Pohjoismaissa suunnitteilla on yhteistyötahojen kanssa kuljetusten optimointiin keskittyvä hankekokonaisuus, jossa hankkeen työkalu on mukana. Logistiikkaa halutaan optimoida tekoälyn ja lohkoketjuteknologian avulla osoittamaan parhaat reitit, logistiikkakeskuksien sijainnit, kuljetusten yhdistelyt huomioiden myös laivaliikenteen ja satamat.

Towards Sustainable Future – from Policies to Actions seminar 14.12.2022

Kohti kestäviä hankintoja -hanke järjestää päätöstapahtumanaan kansainvälisen seminaarin 14.12.2022 Arktikumissa. Tilaisuus on englanninkielinen.

Pyydämme kiinnostuneita osallistujia ilmoittautumaan 7.12.2022 mennessä joko paikan päälle tai etäyhteydellä. Paikan päälle ilmoittautuneille tarjoamme kahvit ja lounaan.
Linkki ilmoittautumiseen paikan päälle (rajattu osallistujamäärä, pidä siis kiirettä!)
Linkki ilmoittautumiseen etäyhteydellä

Tilaisuuden ohjelma:

Kohti kestäviä hankintoja -hankkeen julkaisusarja on nyt julkaistu!

Julkaisusarjatiedoston kansi

Kohti kestäviä hankintoja – Lähihankinnoilla ratkaisuja kestävän kehityksen alueellisiin haasteisiin? on laaja katsaus Suomen ja lapin hiilineutraaliutta edistävistä kansallisista tavoitteista aina globaaleihin ohjelmiin ja niiden yhteneväisyyksiin. Julkaisusarjassa pureudutaan omissa artikkeleissaan myös lähihankintojen vaikutuksiin aluetalouteen, Lapin elintarvikekulutukseen ja -tuotantoon, kuljetusten ja liikenteen hiilipäästöjen vähentämiseen sekä tulevaisuuden vihreään energiatalouteen. Avaa linkki julkaisusarjaan alta:

Kohti kestäviä hankintoja (lapinamk.fi)

KKH -peli on nyt julkaistu!

KKH-pelin aloitusnäkymä ja pelivalikko
Pelaamalla näet, miten lähihankintapäätökset vaikuttavat!

KKH -peli opettaa pelaajalle hauskalla tavalla, miten niinkin kuivilta ja tylsiltä tuntuvat asiat kuin oman kotipaikkakunnan lähialueella tapahtuvat julkiset hankinnat ja poliittinen päätöksenteko vaikuttavat koko alueen talouteen, ekologisuuteen ja väestön hyvinvointiin.

Peliä pelaamalla ymmärrät lähituotannon ja omavaraisuuden tukemisen merkityksen, varsinkin uusiutuvien luonnonvarojen suhteen. Pelaamalla näet, miten aktiivinen vaikuttaminen saa aikaan myönteistä kehitystä!

Peliin pääset tästä linkistä.