Kohti kestäviä hankintoja -hankkeen julkaisusarja on nyt julkaistu!

Julkaisusarjatiedoston kansi

Kohti kestäviä hankintoja – Lähihankinnoilla ratkaisuja kestävän kehityksen alueellisiin haasteisiin? on laaja katsaus Suomen ja lapin hiilineutraaliutta edistävistä kansallisista tavoitteista aina globaaleihin ohjelmiin ja niiden yhteneväisyyksiin. Julkaisusarjassa pureudutaan omissa artikkeleissaan myös lähihankintojen vaikutuksiin aluetalouteen, Lapin elintarvikekulutukseen ja -tuotantoon, kuljetusten ja liikenteen hiilipäästöjen vähentämiseen sekä tulevaisuuden vihreään energiatalouteen. Avaa linkki julkaisusarjaan alta:

Kohti kestäviä hankintoja (lapinamk.fi)

KKH -peli on nyt julkaistu!

KKH-pelin aloitusnäkymä ja pelivalikko
Pelaamalla näet, miten lähihankintapäätökset vaikuttavat!

KKH -peli opettaa pelaajalle hauskalla tavalla, miten niinkin kuivilta ja tylsiltä tuntuvat asiat kuin oman kotipaikkakunnan lähialueella tapahtuvat julkiset hankinnat ja poliittinen päätöksenteko vaikuttavat koko alueen talouteen, ekologisuuteen ja väestön hyvinvointiin.

Peliä pelaamalla ymmärrät lähituotannon ja omavaraisuuden tukemisen merkityksen, varsinkin uusiutuvien luonnonvarojen suhteen. Pelaamalla näet, miten aktiivinen vaikuttaminen saa aikaan myönteistä kehitystä!

Peliin pääset tästä linkistä.

Ilmastoneutraali Suomi ja Lappi 2035 -webinaarin tallenne on nyt julkaistu!

Webinaarissa paneuduttiin eri näkökulmista keinoihin, joilla saavutetaan päästötavoitteet, joihin Suomi ja Lappi ovat sitoutuneet.

Webinaarin esitykset:

Lisää materiaaleja tulossa ensi tilassa.

Motiva tiedottaa: Julkiset ruokapalvelut voivat tarjota entistä vastuullisempaa ruokaa – Elintarvikkeiden hankintakriteerit uudistettiin

Maa- ja metsätalousministeriö on päivittänyt vuonna 2017 laaditut vastuullisten julkisten elintarvikehankintojen kriteerit. Kriteerien päivitystyön tavoitteena on edistää kestävää ruoantuotantoa ja lisätä elintarvikkeiden kotimaisuusastetta julkisella sektorilla.

Valtioneuvoston periaatepäätös edellyttää julkisia hankkijoita ottamaan kilpailutuksissa huomioon hinnan lisäksi vastuullisuuden. Myös kansallinen hankintalaki kannustaa ja mahdollistaa ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien huomioon ottamisen julkisissa hankinnoissa.

Lue tiedote ja katso ”Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin – suosituksia vaatimuksiksi ja vertailukriteereiksi” kokonaisuudessaan Motivan sivuilta tästä linkistä