Ilmastoneutraali Suomi ja Lappi 2035 -webinaarin tallenne on nyt julkaistu!

Webinaarissa paneuduttiin eri näkökulmista keinoihin, joilla saavutetaan päästötavoitteet, joihin Suomi ja Lappi ovat sitoutuneet.

Webinaarin esitykset:

Lisää materiaaleja tulossa ensi tilassa.

Motiva tiedottaa: Julkiset ruokapalvelut voivat tarjota entistä vastuullisempaa ruokaa – Elintarvikkeiden hankintakriteerit uudistettiin

Maa- ja metsätalousministeriö on päivittänyt vuonna 2017 laaditut vastuullisten julkisten elintarvikehankintojen kriteerit. Kriteerien päivitystyön tavoitteena on edistää kestävää ruoantuotantoa ja lisätä elintarvikkeiden kotimaisuusastetta julkisella sektorilla.

Valtioneuvoston periaatepäätös edellyttää julkisia hankkijoita ottamaan kilpailutuksissa huomioon hinnan lisäksi vastuullisuuden. Myös kansallinen hankintalaki kannustaa ja mahdollistaa ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien huomioon ottamisen julkisissa hankinnoissa.

Lue tiedote ja katso ”Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin – suosituksia vaatimuksiksi ja vertailukriteereiksi” kokonaisuudessaan Motivan sivuilta tästä linkistä

LIKIRUOKA – uudenlainen toimintamalli maaseutuyrittäjyyteen, maaseudun resurssien jakelun kehittämiseen ja alueelliseen elintarvikelogistiikkaan

Hei lappilainen elintarvikealan yrittäjä ja sidosryhmätoimija,

Maakunnassamme on lähdössä Lapin liitolle hakuun usean kunnan alueella toteutettava hanke, jonka tarkoituksena on testata uudenlaisen logistiikkakanavan käyttöä etenkin elintarviketoimituksissa. Mikäli arvelette yrityksenne mahdollisesti hyötyvän tällaisesta logistiikan kehityssuunnasta, laittakaa ystävällisesti oheinen kannatusilmoitus allekirjoitettuna hankkeen hallinnoijalle Janne Känsäkoskelle Centria Ammattikorkeakoulusta viestiä: janne.kansakoski@centria.fi

Tämä ilmoitus ei velvoita osallistumaan hankkeeseen, se vain todentaa rahoittajalle sen, että löytyykö hankkeen toimille kiinnostusta ja tarvetta yrityskentältä. Mikäli hanke kiinnostaa, mutta skannaus ei onnistu, voitte laittaa Jannelle myös ihan tavallisesti viestiä sähköpostitse, jotta hän saa sen liitettyä mukaan hakemukseen.

Hyvää alkavaa kesää ja tsemppiä poikkeusaikojen yritystoiminnan pyörittämiseen!