Hankkeen loppuraportti on julkaistu

Kohti kestäviä hankintoja hanke tuli päätökseen 2022 vuoden lopussa. Hankkeen toimenpiteillä tuotiin laajasti tiedoksi hankkeiden vaikuttavuutta ekonomisesta ja ekologisesta näkökulmasta.

Hankkeen työkalulla voidaan osoittaa hankintojen työllistävä, verotulo sekä päästövaikutukset kuljetusten osalta. Työkalun arvo on huomioitu valtakunnallisesti mm. kolmen ministeriön toimesta ja valtakunnallista jatkohanketta suunnitellaan syksyn hakuun. Sosiaalinen vaikuttavuus ja sen mittaaminen, tuotealustojen, ajoneuvorekisterin ja kuljetusjärjestelmien integrointi ja vaikutusten osoituksen automatisointi mm. tulee olemaan toiminnan keskiössä.

Hanke keräsi myös huomiota kansainvälisesti ja jatkossa se halutaan EU:n työkaluportaaliin. Pohjoismaissa suunnitteilla on yhteistyötahojen kanssa kuljetusten optimointiin keskittyvä hankekokonaisuus, jossa hankkeen työkalu on mukana. Logistiikkaa halutaan optimoida tekoälyn ja lohkoketjuteknologian avulla osoittamaan parhaat reitit, logistiikkakeskuksien sijainnit, kuljetusten yhdistelyt huomioiden myös laivaliikenteen ja satamat.

Lähiruokapäivän 11.9.2021 kyselyn tuloksia

Lähiruokapäivän esittelypöytä, jolta löytyy esitteitä ja arvontakyltti

Lapin Ammattikorkeakoulun ja Kemijärven Kehityksen sekä Kemijärven paikallistuottajien järjestämää Lähiruokapäivää vietettiin aurinkoisessa säässä Kemijärvellä, Mokkatuvan pihapiirissa lauantaina 11.9.2021. Lapin Amk:n agrologiopiskelija Elisa Simonaho kirjoitti blogikirjoituksen lähiruokapäivän aikana tapahtuman osallistujille tehdyn kyselyn tulosten pohjalta.

Lähiruoalla tarkoitetaan paikallisesti tuotettua ruokaa, jossa käytetään oman alueen raaka-aineita ja tuotantopanoksia. Samalla se edistää oman alueen taloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria. Lyhyet kuljetusmatkat sekä säilytysajat takaavat sen, että ruoka on tuoretta. Ruoan laatu on myöskin korkea ja ympäristöä ei kuormiteta turhaan.

Tein pienimuotoisen kyselyn lähiruoasta ja sen merkityksestä Kemijärven Lähiruokapäivänä. Kyselyyn vastasi yllättävän moni, ehkä arvonta kyselyn vastanneiden kesken houkutteli väkeä vastaamaan siihen. Tärkeintä kuitenkin oli, että niin monet olivat kiinnostuneita lähiruoasta ja halusivat vastata kyselyyn.

Kemijärven lähiruokapäivillä huomasin, kuinka kuluttajat arvostavat lähiruokaa ja haluavat myös ostaa sitä. Kuluttajat haluavat tietää mistä ruoka tulee, ja he arvostat sen tuoreutta, makua ja puhtautta, kuten kyselyssäkin kävi ilmi.

Mitä lähiruoka sinulle merkitsee? kysymyksen kohdalla, missä vastaajat saivat kertoa vapaasti omin sanoin, moni oli juuri laittanut ruoan puhtauden ja tuoreuden olevan heille hyvin merkityksellinen asia. Vastaajat pitivät lähiruokaa myös hyvin laadukkaana ja terveellisenä vaihtoehtona. Hiilijalanjälki, ekologisuus ja vastuullisuus myös nousivat esille. Lähiruoan tuottajat tuovat myös elinvoimaisuutta ja työllisyyttä alueelle.

Kyselyssä vastattiin muun muassa kysymykseen mistä mieluiten ostat lähiruokaa.

Mistä mieluiten ostat lähiruokaa? kysymyksen kohdalla kävi ilmi, että kuluttajat ostavat lähiruoan mieluiten kaupasta. Toiseksi suosituin vaihtoehto oli tori ja kolmanneksi suosituin suoraan kuluttajalta. REKO-lähiruokarengas jäi häntäpäähän, varmaan osittain siksi, että Kemijärvellä ei ole omaa lähiruokarengasta.

Kuvio osoittaa tärkeimmät syyt ostaa lähiruokaa ja miten vastaukset jakaantuivat vastaajien vastauksissa.

Tärkein syy ostaa lähiruokaa kysymyksen kohdalla suosituin vastaus oli halu tukea paikallisia yrittäjiä. Puhtaus ja lisäaineettomuus sekä ruoan tuoreus nousivat tasaväkisesti toiseksi suosituimmiksi vaihtoehdoiksi. Myöskin maku oli tärkeä kyselyyn vastanneille.

Kemijärven lähiruokapäivän lähiruokakyselyyn vastasi yhdeksänkymmentä henkilöä.