Kohti Kestäviä Hankintoja

Kohti kestäviä hankintoja – KKH -hankkeessa luodaan digitaalinen työkalu, jonka avulla käyttäjät kansalaisista ja yrittäjistä kunta- ja maakuntapäättäjiin voivat nähdä, miten paikallisiin tuotteisiin sijoittaminen luo hyvinvointia omalle alueelle, kun sekä ekonomia että ekologia parantuvat.

Hankkeen pilottialueena toimii Kemijärven kaupunki ja lopputuote skaalataan koko Lappiin. Työkalu tulee olemaan 3D- ja 2D- ympäristö, jossa demonstroidaan erilaisten valintojen vaikutukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä omaan yritykseen että alueeseen. 3D- ympäristö tulee olemaan visualisointi pilottialueesta ja 2D- ympäristö esittää vaikutuksi koko Lapin alueella.

Pohjois-Suomen kunnissa on todettu tarpeelliseksi tutkia, miten vähähiilisyyttä suosivat ostopäätökset vaikuttavat muun muassa yrittäjien ja kunnan verotukseen, työllisyystilanteeseen, ekologisuuteen ja hiilijalanjälkeen. PK-yrittäjien toiminnassa halvimman tavaran toimittajan tai valmistajan valinta on ymmärrettävää, mutta hiilijalanjäljen kannalta se ei ole optimaalista. EU:ssa tavoitellaan hiilipäästöjen merkittävää vähentämistä logistiikassa ja energian ekologisen käytön myötä. Hyvät käytännöt tulisi juurruttaa niin yksittäisten kuluttajien kuin yrittäjienkin arkeen.

Kumppanit

KKH -peli on nyt julkaistu!

https://www.youtube.com/watch?v=aTmg1EYopS0 Pelaamalla näet, miten lähihankintapäätökset vaikuttavat! KKH -peli opettaa pelaajalle hauskalla tavalla, miten niinkin kuivilta…

Lue lisää