Laskurit

Työkalu lämmitystavan muutoksen kuoletusajan määrittämiseen

Sovellus perustuu Motivan energianeuvontalaskuriin, jolla voit myös arvioida talosi vuotuisen energian
kulutuksen tätä sovellusta varten. Sieltä löytyvät myös käytetyt ”0-vuosiarvot” eli investointikustannukset.
Laskelmassa oletetaan energian hintojen nousevan 2% vuodessa. Investoinnin lainakorkoa ei ole huomioitu.

Käyrien risteyskohdalta vaaka-akselilta voi lukea muutosinvestoinnin kuoletusajan.
KKH-hanke: J.T 5/2020

Työkalu uuden pientalon lämmitysvaihtoehtojen vertailuun

Sovellus perustuu Motivan energianeuvontalaskuriin, jolla voit myös arvioida talosi vuotuisen energian
kulutuksen tätä sovellusta varten. Sieltä löytyvät myös käytetyt ”0-vuosiarvot” eli investointikustannukset
Laskelmassa oletetaan energian hintojen nousevan 2% vuodessa. Investoinnin lainakorkoa ei ole huomioitu.KKH-hanke: J.T 5/2020

1. Hiilipäästölaskuri

Lähteet:
Tilastokeskus/polttoaineluokitus 2020
EnergialähdePäästöt (g/MJ)Päästöt (g/kWh)
Suora sähkö 27.8 g/MJ 100 g/kWh
Maalämpö 11.1 g/MJ 40 g/kWh
Hake 112 g/MJ 403 g/kWh
Öljy 73.1 g/MJ 263 g/kWh
Turve 107.6 g/MJ 387 g/kWh
Kivihiili 93.1 g/MJ 335 g/kWh
Kaasu 55.3 g/MJ 199 g/kWh
Biokaasu 54.6 g/MJ 197 g/kWh
Sähkön hiilipäästöistä on käytetty tilastokeskuksen v. 2019 päästökerrointa 100g/kWh
Muita mahdollisia viitearvoja olisivat Energiaviraston 128g/kWh ja Motivan 158 g/kWh
(Motivan suuri lukema selittyy siten, että se on pitkän aikavälin liukuva keskiarvo)
KKH-hanke J.T 4/2020