Materiaalit

Kohti kestäviä hankintoja -hankkeen työkalun kuvaus

Hankkeessa kehitetään verkossa toimiva työkalu, jolla tuetaan kestävien julkisten hankintojen tekemistä Lapin alueella. Tämä tarkoittaa ensisijaisesti omavaraisuuden lisäämistä hyödyntämällä mahdollisimman paljon lähialueella tuotettuja hyödykkeitä, jotta hankintojen hyvät taloudelliset vaikutukset jäävät alueelle, ja jotta hankintojen ekologista jalanjälkeä saadaan minimoitua:

Kuvissa on meneillään KKH -hankkeen työkalun määrittelyn työpaja. Työkalu koostuu kolmesta käyttäjätasosta, jotka näkyvät visualisoinneissa eli kuntapäättäjät, yrittäjät ja kansalaiset. Työpajassa mietittiin eri yritysten ja kuntien klusteroitumismahdollisuuksia tarjouskilpailuihin osallistumisen ja lähituotteiden hankinta-alueiden laajenemisen kannalta sekä logistisia ketjuja, esimerkkinä lähiruoan tuotannossa mukan olevia tahoja per tuote.